Partnerek PUREGREEN kategória bejegyzései

Vezető Partner: Írottkő Natúrparkért Egyesület

A natúrpark nevét az osztrák-magyar határon magasodó, 884 méter magas Írottkő (Szálkő) csúcsról kapta, mely nem csak a Kőszegi-hegység, hanem a Dunántúl, illetve Burgenland legmagasabb pontja is egyben.

Az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark megvalósításának gondolata már az 1980-as évek végén megfogalmazódott. A Fertő-Hanság Nemzeti Park létrehozására megalakult osztrák-magyar vegyes bizottság kezdte el az előkészítő munkálatokat.

Az osztrák oldalon a tényleges munkák már 1994-ben elkezdődtek. A Natúrpark Geschriebenstein ünnepélyes megnyitására 1996. május 16-án került sor. A magyar oldalon csak jelentős késéssel indulhatott a natúrpark megvalósítása, amelyre végül is 1997. szeptember 28-án került sor.

Területe az ausztriai oldalon Rechnitz, Lockenhaus, Markt Neuhodis és Unterkohlstätten községeket foglalja magába, míg a magyarországi részen hat település, Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek és Kőszeg város közigazgatási területére terjed ki.

2000. decemberétől további települések csatlakoztak az egyesülethez: Peresznye, Ólmod, Kiszsidány, Horvátzsidány, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nemescsó, Kőszegpaty, Pusztacsó, Csepreg.

http://www.naturpark.hu/tisztazold.html

ZÖLDÜLŐK facebook csoport

A privát Facebook-csoport létrehozójának bemutatása magukról, céljaikról:
“Ezt a csoportot azért hoztam létre, hogy szebbé, élhetőbbé, tisztábbá tegyük Kőszeg városunk túrautvonalait valamint egyéni közvetlen, elérhető környezetünket.
Minden segítséget elfogadunk, mert sajnos egyenlőre úgy néz ki, hogy többen tevékenykednek ellenünk mint amennyien a mi oldalunkon. Rengetegen használják sajnos az erdőt valamint a város zöld területeit úgy mint egy sajátos hulladékgyűjtő. Pedig nem az. Sajnos az eldobált műanyag, a fém, az elektronikai hulladék, és az “új-generációs” egészségügyi hulladék is nagy gondot jelent.
Nem kell messze menni az időben, 30-40 évvel ezelőtt nem volt ilyen probléma a városok zöld területein, túraútvonalain.
Idősebb ismerősöket meghökkentettek a fotók melyeken zsákszámra hoztuk le a túraútvonalak közvetlen mentén lévő szemét kupacokat. A fogyasztói társadalom legnagyobb gondja a mérhetetlen szemét mennyiség, amit magunk alá gyűrűnk.
Reménykedek benne, hogy még időben ráeszmél az ember tettei súlyára, és következményeire.
“Megfogyva bár, de törve nem..” tartja Vörösmarty sokak álltal ismert verse.
Szeretném ösztönözni azokat akik éreznek magukban elszántságot, hogy egy olyan ügy mellé álljanak ami szebbé tenné a közös kis életterünket.”

 

https://www.facebook.com/groups/351532879355658

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

Intézményünk a varázslatos Kőszegi-hegység lábánál várja tanulóit, hogy természeti, történelmi és kulturális értékekben gazdag környezetben biztosítsa mind a tanulás, mind a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit. Iskolánkat Vas megye legrégebbi gimnáziumaként 1677-ben alapították jezsuita szerzetesek,  majd a piarista rend tagjai oktattak itt. 1815-től egészen az 1948-as államosításig a bencés szerzetesek irányították az oktatást és adtak a hazának több tudóstanárt és jeles tanítványt.

Gimnáziumunk mostani tanulóinak közel fele kollégista. Ők általában kistelepülésekről jöttek, körzeti általános iskolákból. Jelentős a környező megyékből érkező tanulók száma is.

A környezetvédelmet és a lehetőségek megismerését nem külön tantárgyként, hanem minden tudomány részeként, nevelési jelleggel kell elsajátítani!

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, az innovatív környezetkímélő megoldásokra. Ezt mi sem mutatja jobban, mint a 2013. januárjában sikeresen megkezdett leány- és fiúkollégium épületének energetikai korszerűsítésének projektje. Ennek keretében megújuló energiaforrások használata vált lehetővé. Többek között a napkollektorok által biztosított melegvíz-szolgáltatás és fűtés kiépítése kondenzációs kazánok, illetve hőszivattyús fűtési rendszer beszerelésével. Az időjárási viszonyoknak megfelelően automatikusan változik a fűtési mechanizmus, mely szerint napsütéses időben a napkollektorok; borús időben a hőszivattyú; fagyos, téli időszakban a gázkazánok biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. A kollégiumban kicserélésre került az összes nyílászáró, ezzel rengeteg energia megtakarítására nyílt lehetőség. A fiú-és a lánykollégium épületét hőszigetelő külső vakolattal borították be, ezzel további energiamegtakarításhoz jutva. A 2018/19-es években két nagy sikeres pályázat tette lehetővé, hogy a kollégium után az iskola épülete is megújulhasson. Az épület külső nyílászáróit hő-és zajszigetelő faablakokra cserélték, továbbá megtörtént a pinceszint víztelenítése és szigetelése. A gimnázium épületének tetejére napelemeket telepítettek. A padláson találhatóak az úgynevezett konverterek, amik alkalmassá teszik az elektromos áramot a fogyasztásra, illetve eladásra. A gimnázium egész épületére külső hőszigetelő vakolat, sőt, ahol nem voltak díszítő elemek, oda 15 cm vastag kőzetgyapot-szigetelő réteg került. A teljes hőszigetelést garantálja a padlás egész felületére elhelyezett 2×15 cm-es kőzetgyapot szigetelés. A folyosókon, illetve a tantermekben az addigi korszerűtlen eszközöket LED fénycsövekre, a radiátorok szabályozóit pedig hőszabályozó termoszelepekre cserélték.

Gimnáziumunk tanulóinak elkötelezettsége a környezetvédelem iránt sok mindenben megmutatkozik. A hétköznapokban leginkább nyomon követhető ez a szelektív hulladékgyűjtés ösztökélésében, ami a gimnázium mellett legfőképpen a kollégiumban magas szinten működik, kiegészítve veszélyes hulladékgyűjtéssel.

Gimnáziumunk évek óta csatlakozik a „Te szedd!” mozgalomhoz, továbbá a Világ Legnagyobb Tanórája projekthez és a Fenntarthatósági témahéthez is.

A fenntarthatóság részét képezi a környezetvédelem mellett a természetvédelem. A természeti környezet megóvásának hangsúlyozása történelmi feladatunk is. Magyarországon első alkalommal (1902.03.11) iskolánk egykori tanítványa, Chernel István ornitológus rendezte meg Madarak és Fák Napját a kőszegi gimnazisták bevonásával, így útmutatását méltó módon szeretnénk megőrizni. A Jurisich gimnázium tanítványai ezen a napon tartják az úgynevezett „erdei ballagást”, amikor a gimnázium tanulói közösen kirándulnak az Óház-kilátóhoz. Itt a végzős osztályok egy jó hangulatú műsor keretében elbúcsúznak nemcsak a tanároktól és diáktársaktól, hanem Kőszeg hegyeitől és erdőitől. A program részeként minden évben új facsemetével gyarapodik a gimnázium kertjében található Végzősök-ligete. Ezzel is szeretné iskolánk felhívni a tanulók figyelmét környezetünk megóvásának fontosságára, hogy a jövendőbeli Jurisichosok is megtarthassák ezt a hagyományt.

A 2019/20-as tanévben intézményünk csatlakozott egy országos faültető akcióhoz (Ültess fát és olvass alatta könyvet!), ami a klímaváltozás és a környezettudatosság jelentőségét próbálta hangsúlyozni. A programok két helyszínen, párhuzamosan zajlottak a környezettudatosságot és a művészetet ötvözve. Egyrészt kiállítás nyílt a kilencedikes évfolyam munkáiból, aminek középpontjában a globális felmelegedés állt, továbbá az iskola udvarán a gimnázium kamarakórusa énekelt egy dalt a természetről, miközben elültették a 10. osztályos diákok a „könyvtárfát”.

 

(Az intézmény bemutatása a tanítványainkból álló „EVOLURKÓK” csoport által készített fenntarthatósági stratégia részeként készült.)

Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

https://tisztazold.naturpark.hu/zero-waste-naturpark-cikk/

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, közismert nevén TEKI csodálatos természeti és épített környezetben, a Kőszegi-hegység lábánál, az Árpád tér és a Várkör találkozásánál, több mint 120 éve szolgálja a hozzánk jelentkező diákok szándékát, 2001-től a Magyarországi Evangélikus Egyház a fenntartásában.

Iskolánk régóta igyekszik megfelelni annak a kihívásnak, amit a fenntarthatóság pedagógiája jelent az oktatásban és a nevelésben. Többcélú szakképző intézményként képzési arculatunk része a szakmát ill. az érettségi vizsgát is adó szakképzés a mezőgazdaság-erdészet, a vendéglátás-turizmus és a logisztika ágazatban. Mezőgazdasági technikus, turisztikai technikus, logisztikai technikus, vendégtéri szaktechnikus, lovász, kertész, pincér-vendégtéri szakember, szakács szakmákat oktatunk. Szakmai gyakorlóhelyeink (tanszálló, tangazdaság, tankert, tankonyha, kabinet terem, taniroda) segítik a szakmák színvonalas elsajátítását.

Gimnáziumi osztályunk képzésében a teremtett világ értékeinek megismerése, új tanulási utak is teret kapnak.

Intézményünkben volt először szakterem-rendszer hazánkban. A pedagógiai programunkban kiemelten a 2004/2005. tanévtől kezdve jelent meg az egészség- és környezeti nevelés. A Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat tagjaként is működtünk. A KEOP 6.1.0. pályázatunkkal a fenntartható életmódot és viselkedésmintákat népszerűsítettük. Megvalósult energetikai pályázatunk (KEOP-2012-5.5.0./B) az iskola energetikai kiadásait is csökkentette.

Egyházi fenntartású intézményünk kiemelt hangsúlyt fektet a teremtett világ élőlényeinek védelmére, a biológiai sokféleség megőrzésére, a fenntartható életmódra: tudatos vásárlás, takarékosság, hulladékmentes életmód, „no waste piknik”. A fenntarthatósági témahéten minden évben részt veszünk. Minden évben írunk ki iskolai természetfotó-pályázatot diákjaink számára. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot az alábbi frakciók szerint: műanyag, papír, veszélyes hulladék (használt elem, elektronikai hulladék), komposztálható lombhulladék, kávézacc, tejfölös poharak. Arra törekszünk, hogy a fenntarthatóság elemei a szakképzés gyakorlatában is megjelenjenek. Szeretnénk abból is hagyományt teremteni, hogy az elsős gimnazista osztály minden tanév elején egy fát ültessen, ezzel is üzenve az utókornak.

Madárodú-telepet, madáritatót és két madáretetőt működtetünk az iskolaudvaron. A tangazdaság lóistállójában műfecske-fészkeket helyeztünk ki. A program elismeréseként a Magyar Madártani  és Természetvédelmi Egyesülettől „Madárbarát iskola” címet kaptunk. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei rendszeresen tartanak előadásokat tanulóinknak illetve a programjaikon is részt veszünk. Az iskolánk által kezelt réten madárbarát kaszálással az itt előforduló értékeket igyekszünk fenntartani (fehér sáfrány, haris). Az Írottkő Natúrparkért Egyesület hulladékgyűjtési akcióiba bekapcsolódunk. A „Miénk itt a rét” program a Madarak és Fák Napja megünneplésére ad alkalmat, amit hazánkban először Kőszegen ünnepeltek Chernel István javaslatára. A Natúrparkkal és Kőszeg Város Önkormányzatával több környezetvédelmi projektben is együttműködünk. A Bersek Általános Iskolában, ami Örökös Ökoiskola az Állatok Világnapján előadásokat és lovas bemutatókat tartunk.

Iskolánk 2018-ban elnyerte az Ökoiskola címet. Ezzel elköteleztük magunkat a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése mellett. Ökoiskolának lenni nem elsősorban egy cím, hanem jó pedagógiai gyakorlat, ami egy minőségi színvonalat képvisel a nevelés terén! A munka soha nem állhat meg, mert mindig újabb kihívások elé nézünk. A jövőben az „Örökös ökoiskola” feltételeinek is szeretnénk megfelelni.

Naturpark Geschriebenstein Rechnitz

Az Írottkő Natúrpark 1996. 05. 16-án nyílt meg első burgenlandi natúrparkként.

Területe magába foglalja a “Bernstein-Lockenhaus-Rechnitz” természetvédelmi területet, illetve magyar oldalon Kőszeg és Velem környékét. Az osztrák oldalon hozzá tartoznak még Rechnitz, Lockenhaus, Unterkohlstätten és Markt Neuhodis községek is.

Az Írottkő Natúrpark a pihenés mellett a tudás átadásának helye természetről és a terület történelméről.

Az alpin és pannon klíma jellemzőinek keveredése adja az Írottkő környékének gazdag növényzetét. Szintén a Natúrpark különlegessége az érintetlen természet és a rendkívül jó minőségű levegő.

Zöldhatóság (Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály)

Elérhetőség

Vas Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Postai címe: 9701 Szombathely Pf.:183

Telefon: 94/506-700
Fax: 94/313-283

E-mail cím: zoldhatosag@vas.gov.hu

Főosztályvezető: Bencsics Attila


Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Osztályvezető: Balaton Tihamér

 

Hulladékgazdálkodási Osztály

Osztályvezető: dr. Szentiványi Beatrix

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:30 – 12:00
Szerda: 8:30- 12:00 és 13:00 – 16:00
Péntek: 8:30 – 12:00

Keddi és csütörtöki napokon ügyfélfogadás nincs

Környezeti káresemény ( havária ) esetén, halasztást nem tűrő esetekben hívható:

Ügyelet: 06-30/385-8769
Hétfő – péntek: 0:00 – 8:00, 16:00 – 24:00
Szombat – vasárnap: 0:00- 24:00

http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/foosztalyrol/elerhetseg 

http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/foosztalyrol/hataskorilletekesseg

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Projektünkben szorosan együtt dolgozunk az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó Kőszegi Tájvédelmi Körzet munkatársaival.

Központjukban, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban sokrétű programjaik mellett madármentéssel és erdővédelemmel foglalkoznak. A látogatóközponthoz tartozik egy arborétum is, amely bemutatja a a tájvédelmi körzet növényvilágát.

A Kőszegi Tájvédelmi Körzetet 1980-ban hozták létre és Kőszeget, valamint Kőszeg-hegyalja öt kis települését, Cákot, Bozsokot, Velemet, Kőszegszerdahelyet és Kőszegdoroszlót foglalja magában.
Területén található a Dunántúl legmagasabb pontja, a 883 m magas Írott-kő.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

9941 Őriszentpéter, Városszer 57.

https://orseginemzetipark.hu/hu

Bechtold István Természetvédelmi Látogatókozpont

9730 Kőszeg, Aradi vértanúk parkja

http://www.buboscinege.hu/

 

FTI – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK)

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

A Kormány 311/2015. (X. 28.) Korm. rendeletével létrehozta a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetét (a továbbiakban: FTI), amely Magyarországon és Európában is egyedülálló módon a hagyományos intézményrendszeri struktúrától eltérően rugalmas és nyitott, elsősorban az egyes tudományterületek közötti újszerű együttműködés megvalósítására törekszik, hazai és nemzetközi elismerésnek örvendő, kiváló szenior és fiatal kutatók részvételével.

Az Intézet egyik feladata a KRAFT Program, mint társadalmi innováció megvalósítása, amelynek átfogó célja a különböző tudományterületek interdiszciplináris innovációi, a nemzetközi legjobb gyakorlatok, valamint a térségi szereplők aktív együttműködése által az olyan komplex térségfejlesztő program megvalósítása, amely rövid időn belül példaértékű térségfejlesztési modellt hoz létre hazánkban. Az egyénhez elsősorban az egészséget, a közösségi kapcsolatokhoz a családot és az együttműködések új útjait, a társadalmi felelősségvállaláshoz a fenntarthatóságot, a részvételt és önkéntességet kapcsolva olyan hálózatos társadalmi működést célszerű lépésről lépésre kidolgozni, tesztelni és megvalósítani, amely a hazai, regionális és helyi sajátosságokkal összhangban segítik elő a kormányzati stratégiai célkitűzések sikeres megvalósítását.