Címke: légszennyezés

A csendes gyilkos: hulladékégetés kint és bent

Itt az ősz, újra felcsapott a füst a natúrparkban, esténként pedig gyilkos szagok mérgezik a levegőt…

A HULLADÉKÉGETÉS minden módja, KÜL- és BELTÉREN egyaránt súlyosan MÉRGEZŐ és EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ! Ezért a hulladékégetés BÜNTETÉST vonhat maga után!

Mi a baj a hulladékégetéssel?

“A műanyagok lassan bomlanak le a természetben, ha pedig elégetjük őket, szennyezik a levegőt és károsíthatják az egészségünket. A fahulladékok többsége különféle gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat, így égésük során szintén jelentős káros anyag kibocsátással kell számolni.

A lakossági (szilárd) tüzelésnek a gáztüzeléshez képest jelentősebb a szilárd szennyezőanyag kibocsátása. Ez a levegő aeroszol terhelésének számottevő növekedéséhez vezet, ezáltal jelentős egészségkárosító hatással bír.

A probléma jelentőségét tovább növeli, hogy a szilárd tüzelőanyagokat (szén, fa, biomassza) sokszor keverik a háztartásban keletkező hulladékokkal. A hulladékok égetésekor egyrészt számolnunk kell az anyagi összetételéből eredő káros anyag kibocsátással, másrészt a nem tökéletes égés, a relatíve alacsony égetési hőmérsékletnél keletkező, illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétével is: szén-monoxid, szilárd részecskék, nitrogén-oxidok, hidrogén-klorid és hidrogén-fluorid, kén-dioxid, illékony szerves vegyületek (VOC), policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), poliklórozott bifenil-származékok (PCB), dioxinok, furánok, ftalátok, ketonok, aldehidek, szerves savak, alkének és egyéb szerves vegyületek.

A hulladékok égetése során jelentős a fém-kibocsátás is. A dioxinok, a furán származékok, valamint a füstben jelenlévő fémek az égés során keletkező porral együtt leülepednek a talajra, a növényzetre és a tápláléklánc révén is bejuthatnak az emberi szervezetbe. Ne égessünk hulladékot és erre hívjuk fel a környezetünkben élők figyelmét is, tekintettel az egészségkárosító hatásra!” – írja a Vas megyei kormányhivatal tájékoztatójában

“Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi kályháikat, fűtenek szénnel,
fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé fordítja az időt,
elfelejtve, hogy ezen anyagok égetésekor keletkező füst igen nagymértékben egészségkárosító lehet.
Áttekinthetetlenül sokféle műanyagot használunk, ez van a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki
cikkekben, műanyaggal festjük, tapétázzuk a falainkat, és műanyaggal csomagolunk. A fahulladék
nagy része különböző gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat – biocidokat – is
tartalmazhat, amelyekből a nem tökéletes égés során szintén egészségkárosító anyagok szabadulnak
fel. A műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb
részét. Az előállításukhoz sok energia és nyersanyag szükséges, hogy azután körülbelül 20 percig
használjuk őket, majd rögvest a szemétbe dobjuk. A műanyagok hosszú ideig bomlanak le a
természetben, ha elégetjük őket, akkor szennyezik a környezetet, és károsíthatják az egészségünket,
rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket súlyosan
károsító vegyületek szabadulnak fel.
A hulladék égetésekor egyrészt számolhatunk az anyagi összetételből eredő káros anyag
kibocsátással, másrészt azonban figyelembe kell venni a relatíve alacsony égetési hőmérsékletnél
keletkező, illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétét is. …  Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, hatalmas
légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s nem
ritka, hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik.
Egy átlagos kerti tűz is hatalmas légszennyezést okoz.
Általában a kerti hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott
zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik. Nagy mennyiségben keletkezik szénmonoxid, aeroszol részecskék (PM), nitrogén-oxidok és különféle szénhidrogének (metil-etil-keton,
etil-benzol, sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz[a])prirén). ” – áll Szentgotthárd önkormányzati tájékoztatójában.

“A légszennyezés  több embert öl meg évente, mint a koronavírus összesen…”

Környezetre, egészségre egyaránt káros, az égetés során nem csak szén-dioxid és halálos szén-monoxid, hanem dioxin is felszabadul. Utóbbi rákkeltő méreg: talajban 10 év, emberi szervezetben 7 év a lebomlási ideje. Nem csak az égetőt és közvetlen háztartását, de a szomszédot, a településrészt is mérgezi. ”

Milyen szabályozás van érvényben?

“Jelenleg pedig úgy néz ki a jogszabályi környezet szerint, hogy 2021. május 23-tól lesz tilos az avar- és kerti hulladékégetés az ország egész területén.”

“A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy
szabályozzák az avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az
avarégetésről, alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban
előírtakat be kell tartani.
Megoldás lehet a komposztálás, hiszen valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A
komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához
jutunk. A komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos növények komposztálása éveket vehet
igénybe.”

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletében szabályozott avar és kerti hulladék égetésének szabályai módosításra kerültek. Ennek értelmében belterületen, valamint külterületen egyaránt tilos avart és kerti hulladékot égetni.”

Mit tegyünk?

  • Ha nem használ a jó szó, a baráti figyelmeztetés, akkor közérdekű panaszbejelentés intézményét kell használnod, hogy megmentsd a tiszta levegődet. Fordulj a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi osztályaihoz. A közérdekű bejelentés illetékmentes és írásban történik. Ide vonatkozó jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet. A hatóságok munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentálod a kialakult helyzetet. Így a bizonyítás is pofon egyszerűvé válik.
  • Ha elviselhetetlen a helyzet mindenképpen értesítsd a rendőrséget vagy a tűzoltóságot vagy rendőrség segítségét kérhetjük. A kiérkező szerveknek kötelező írásban rögzíteni a bejelentő által tapasztalt problémákat, amit az illetékes járási hivatal felé kötelesek továbbítani. Minden esetben kivizsgálás történik, így akár hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt eljárás indulhat a hulladékégető ellen.

” – tanácsolja a cikk írója.

Az Írottkő Natúrpark területén a Kőszegi Járási Hivatal vezetőjénél tehetünk bejelentést írásban, ha illegális hulladékégetést észlelünk.

A kerti hulladék helyes gondozásáról ebben a frappáns bejegyzésben olvashatunk, illetve mi is írtunk már erről itt.

Szakíts az ártalmas megszokásokkal!

Balázs Bori