Címke: natúrparki iskola

A natúrparki iskolák – „zöld” iskolák

Nézz a természet mélyére, és mindent jobban fogsz érteni! (Albert Einstein)

Az osztrák „Naturparkschulen”, azaz natúrparki iskolák rendszerének megismerése volt a célja 2021. szeptember 28-án annak a látogatásnak, melyen a kőszegi és Kőszeg környéki iskolák egy-egy pedagógusa, valamint az Írottkő Natúrparkért Egyesület szakemberei vettek részt.

„Natúrparki iskola” – ez a hazai oktatási rendszerben nem ismert fogalom. Ausztriában a natúrparki iskoláknak viszont kiterjedt hálózata van.

A látogatás célja az volt, hogy megismerjük a „natúrparkschule” rendszerét, és gondolkodjunk azon, milyen elemeket lehetne meghonosítani ebből az Írottkő Natúrpark területén működő iskolákban. A tapasztalatszerzésre a Puregreen/Tisztazöld projekt keretében került sor.

Rohonc polgármesteri hivatalának tárgyalótermében Engelbert Kenyeri bevezetője után Andrea Sedlatschek (Regionalmanagement Burgenland) a natúrparki iskolák rendszerét ismertette Burgenlandban. Az előadó kiemelte, hogy a négy oszlopon (természetvédelem, képzés, pihenés, térség fejlesztése) álló natúrparkok iskolarendszerében tanulók egészséges környezetben természetközeli tapasztalatokat szerezhetnek, aminek jó hatása van a gyermekekre, a lelki és a társas kapcsolatok terén is.

A natúrparki iskolák rendszerébe való bekerülés feltételei a következők.  Olyan iskola csatlakozhat, amelyik a natúrpark területén fekszik, az intézmény, a natúrpark elnöksége és az önkormányzat erről közösen határozatot hoz. Az iskola pedagógiai programjában és a tanulási célok között megjelenik a natúrparki célkitűzés négy oszlopa. A tanulók minden évben legalább egy-két napot a természetben töltenek, „természetbúvár” foglalkozással. Külső szakértőket is bevonnak, és az iskolában is kijelölt személy koordinálja a munkát. Évente egy továbbképzésen vesznek részt a pedagógusok. Az iskola négyévente átfogó (évfolyamok és iskolák közötti) projektet valósít meg. Az intézmény nevében is feltünteti a „naturparkschule” elnevezést. Mindez az arculatban, a „piár” (PR) tevékenységben is szerepel. Az iskolai események a nyilvánosság felé, a honlapon is megjelennek.

Négy év után egy külső grémium egy fejlesztő beszélgetés keretében értékeli a natúrparki iskola eseményeit.

A fenntartható fejlődéssel nem csak a natúrparkok szervezete foglalkozik, de ez a legkiterjedtebb hálózat Ausztriában.

Manuela Müller, a Rohonci Általános Iskola (Naturparkschule VS Rechnitz) intézményvezetője előadásában elmondta, hogy úttörők voltak 2010-ben a natúrparki iskola létrehozásában. Mottójuk: „A természet megélése”. Lepkék, gomba, gabona, bor, lombkorona-tanösvény, „érzékek útja” – számos élmény elevenedett meg a képeken.

Napunk kulcsmondata és a program egyik legfontosabb tanulsága volt: „Szívvel- lélekkel!” – ez a legfontosabb, mondta.

Maria Osztovits a NMS felső tagozatos iskola (Naturpark Mittelschule Rechnitz) projektjeit ismertette. A biológia a szabadban, (aminek egyik eleme a kutyás pedagógia volt), a Your Alps, a magaságyás-készítés, a négy évszak sövénye, a mezítlábas útvonal voltak a program bemutatott elemei. Az osztrák képzés nagymértékben a kooperatív pedagógiára épül. A tanulás céljai kompetenciákban a tárgyi, szakmai tudás, a társas tanulás és az önmenedzselés egyszerre van jelen.

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola (Pädagogische Hochschule Burgenland) az iskolai és az óvodai pedagógusképzésben és tanácsadásban a fenntartható fejlődésért való képzés bázisa. Dr. Robert Nehfort, a fenntartható fejlődésért kompetenciaközpont vezetője, tanára bemutatta, hogyan épülnek be a fenntartható fejlődésért képzés moduljai a különböző pedagógusképzésekbe. Az ENSZ 17 célkitűzése a fenntartható fejlődésért a program alapja. A „Tanulási tér, a természet” („Lernraum Natur“), az „Oktatás a szabadban” („Draußen unterrichten“) a képzések irányai.

A vírushelyzet sajnos nem tette lehetővé, hogy az iskolát működés közben is megtekinthessük. Talán majd egy másik alkalommal.

Az informatív és tanulságos bemutatókat követően Engelbert Kenyeri mutatta be Rohonc település történetét és nevezetességeit. Megtekintettük az Alexandriai Szent Katalin plébániatemplomot, az 1848-as szabadságoszlopot és a Bach-virág erőparkot.

A programon részt vevők megállapítottuk, hogy a „naturparkschule” rendszernek számos a hazai oktatásban használható eleme és tanulsága van, ami továbbgondolást igényel részünkről.

 

Köszönjük vendéglátóinknak, előadóinknak a tartalmas délelőttöt és a kedves fogadtatást!

 

Illés Péter