Címke: TEKI

Ploggingolás a 9. G osztályban

Alakul az előadás – harmadik alkalommal is meghallgattak, ezúttal a TEKI 9. G osztálya ismerhette meg mi az a plogging.

Illés Péter kollégánk szépen felszerelt bioszterme ideális helynek bizonyult a szemétszedésről szóló kis prezentációnak. 
Sokadszorra hangzott el a kérdés:

Nem csak a helyszín volt ideális, hanem a hallgatóság is. Az előadáson egy nagyon fontos kérdés is felmerült. Erről bővebben itt.

A ploggingolás egyik fontos kelléke:

Szemléltető eszközök – A Szemét

Ha esetleg felmerül benned, hogy “Fúj, ez undorító!”, gondold tovább, mit tehetsz Te a szemét elkerülése érdekében.

A környezettudatos tanárok, környezettudatos diákokat “teremnek”- avagy a kőszegi evangélikus középiskola a TEKI “zöldsége”

A TISZTAZÖLD (PUREGREEN) projekt fontos partnerei a térség középiskolái. Elsőként a TEKI azaz a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettesét és biológia tanárát, Illés Pétert kérdeztem, aki személyesen is elkötelezett természetvédő és környezettudatos ember. Szemléletét diákjainak is hiteles személyként tudja közvetíteni.

HKZ: Gyönyörű az iskola épülete, véleményem szerint Kőszeg egyik legszebb épülete lett a felújítás után! Gondolom, nagy múltú iskoláról van szó…

IP: Igen, iskolánk csodálatos természeti és épített környezetben, az Árpád tér és a Várkör ölelésében, a kollégiummal, az evangélikus templommal, a tanszállóval az „Insulalutherana” teret alkotva több mint 120 éve szolgálja a hozzánk jelentkező diákok szándékát, 2001-től a Magyarországi Evangélikus Egyház a fenntartásában működünk.

HKZ: Az épület belül az én egykori középiskolámra emlékeztet… A gyerekek milyen szakokon tanulhatnak a TEKI-ben?

IP: Képzési arculatunk sokszínű. Az érettségi vizsgát és szakmai végzettséget is adó technikumban mezőgazdasági, turisztikai, logisztikai és vendégtéri technikusokat képezünk. A szakképző iskolában lovász, szakács, pincér vagy kertész végzettséget szerezhetnek a tanulók. Az idei tanévtől kezdve gimnáziumi osztályt is indítottunk, ahol a teremtett világ értékeinek megismerése, új tanulási utak is teret kapnak.

HKZ: Nagy az iskola, sok termetek van…

IP: Igen, szaktermi rendszerben oktatunk. Érdekességként megemlítek egy „leget”, amire különösen büszkék vagyunk: hazánkban intézményünkben volt először szaktermi rendszerű képzés az 1934-35-ös tanévben!

HKZ: Ez igen! A kertben láttam rovarhotelt, madártetetőket… Mesélnél az iskolában zajló környezeti nevelésről?

IP: Szívesen! Környezeti nevelés szempontjából is példás örökség nyomdokán járunk: már a száz évvel ezelőtti fotókon is felfedezhető például a kert részét képező madáretető!

Iskolánk nevelési tevékenységében a mezőgazdasági szakképzés 70 éves hagyománya miatt már régóta különösen fontos szerepet kap a környezeti nevelés, kiemelt hangsúlyt azonban akkor kapott, amikor pedagógiai programunkban külön fejezetként is megjelent az egészségnevelés és a környezeti nevelés a 2004/2005. tanévben.  Ebben megfogalmaztuk az egészség-megőrzés fontosságát, a környezeti nevelésnek a fenntartható fejlődésre, a biológiai sokféleség megőrzésére, a környezetbarát technikák megvalósítására és a szemléletformálásra vonatkozó céljait és színtereit, a „zöld jeles napok” beépülését hétköznapjainkba. Ezek iskolánk minden dolgozója és tanulója számára irányadók.

HKZ: Az udvar hangulata is mutatja ezt és a tankertetekről is sok szépet hallottam…

IP: Korábban a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózat tagjaként kiemelten a környezettudatosságra fókuszáltunk a szakképzésben. Már az induláskor is büszkék voltunk eredményeinkre: a „zöld miliő”, parkosított iskolaudvar, kihelyezett madárodúk, téli madáretetés, komposztálás és csapadékvíz-gyűjtés iskolánk tankertjében, részvétel a városi „jeles napok” rendezvényein és környezetvédelmi tanulmányi versenyeken, részvétel a BISEL és a GLOBE programokban. Sok szép közös emlékünk van!

Tankertünkben integrált növényvédelmet valósítunk meg, (előrejelzés, feromonos illatcsapdák, odútelep a szőlősben, komposztálás stb.) ahol 50 hagyományos, ősi gyümölcsfát is telepítettünk, amikor csatlakoztunk a „Tündérkertünk VAS MEGYE” elnevezésű megmozduláshoz.

HKZ: Lelkesedésedet látva, gondolom, majdnem minden tanévben kitaláltok valami újdonságot. Pályázati támogatást is igénybe vesztek?

IP: Igen, igyekszünk változatossá tenni az oktatást, a környezeti nevelést. A 2009/2010-es tanévben egy nyertes pályázat megvalósítása során a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztését népszerűsítettük. A pályázat olyan tájbejárások sorozatából, fenntarthatósági tematikájú rendezvények szervezéséből állt, aminek során diákjaink és tanáraink megismerhették a környezetünket nem pazarló technikákat és életvitelt.

A programok sikeressége nemcsak abban volt mérhető, hogy olyan –közelebbi vagy távolabbi– helyekre is eljutottak diákok, ahová egy „átlagos” kirándulás alkalmával nem vagy életük során csak ritka esetben jutottak volna el, hanem a víz, a szélenergia, az erdő, vagy a bemutatók kapcsán a tanulókban és tanárainkban maradt olyan, amit majd hasznosítani is tudnak.  Ha a fejünkben kicsit változott valami, az az igazi eredmény!

HKZ: Úgy tudom fontos számotokra a fenntartható életmód is. Ugyanúgy, mint a TISZTAZÖLD (PUREGREEN) projektünk sokféle szemléletformálási akciót is szerveztetek már.

IP: Igen. Iskolánkban egyházi fenntartású intézményként kiemelt hangsúlyt fektet a teremtett világ élőlényeinek védelmére, a biológiai sokféleség megőrzésére, a fenntartható életforma lehetőségeinek  – tudatos vásárlás, takarékosság az erőforrásokkal, hulladékmentes életmód stb. –   népszerűsítésére.  A Tanulói csendesnapok közül is sok kötődött-kötődik a fenntartható életmódhoz.

A „Teremtés Hete” olyan alkalom a Magyarországi Egyházak gyülekezeteinek, intézményeinek, közösségeinek életében, ami a környezetünkre, a teremtett világra irányítja a figyelmet. Nagyon is „gyakorlatias” témák szerepelnek. Készültek újrahasznosított hulladékból ötletesnél-ötletesebb ruhák a fenntarthatóság jegyében, tapostuk már ki mezítláb a Föld ökológia lábnyomát, rendeztünk a témához kapcsolódó vetélkedőt.

A „Teremtés Hetén” rendszeresen tartunk előadásokat az egész iskolaközösség számára és foglalkozást az éppen aktuális témákról (a víz, a fenntartható fejlődés, az ökológiai lábnyom stb.).

HKZ: Amikor először halottam a teremtésvédelem szót, nem tudtam, hogy ez tulajdonképpen a természet és környezetvédelmet foglalja magába a vallásos emberek szóhasználatában. De mindig tanul az ember! Hallottam róla, hogy hulladékmentes  –zero waste – rendezvényt is szerveztetek már…

IP: Igen, ökológiai gondolkodásunk most különösen arra irányul, hogy olyan életmódot éljünk, ami a keletkező hulladék megelőzését illetve a hulladékmentességet célozza meg. A szelektív hulladékgyűjtés ezután is szükséges része életünknek, de önmagában már nem elég ahhoz, hogy fenntartható életmódot tudjunk gyakorolni.

A teremtésvédelem nem csupán keresztény szóhasználat. Olyan látásmódot tükröz, ami szerint a teremtett világ, beleértve az embert is, Isten kezében van, mi teret kaptunk arra, hogy műveljük, gondozzuk, megőrizzük.

2019-ben a Teremtés hetén – Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkészünk ötletét megvalósítva –  a „NoWaste piknikkel” a hulladékmentes életmódra szerettük volna felhívni a figyelmet. Az egész iskolát megmozgatva az osztályok különböző állomásokon ismerték meg a hulladékmentesség elemeit, végül az alpannonia® parkban az egész iskola hulladékmentesen piknikezett. Nagy élmény volt!

HKZ: 2020-ban hogy oldottátok meg a járványhelyzet alatti szemléletformálást?

IP: A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét témakörei az energia, a klímaváltozás és az egészség témák voltak. Az első kettőre koncentráltunk, ezek köré szerveztük a programokat. Iskolánk egy 3 tanórás blokkot, úgynevezett rekollekciót (ráhangolódás, visszavonulás) is szentelt a témának, az egész iskola közösségének részvételével, a járványügyi szabályok szigorú betartásával. Előadásokat hallgathattak diákjaink a teremtésvédelemről, az ökotudatosságról, a fenntartható fejlődésről, valamint a koronavírus-világjárvány globális ökológiai összefüggéseiről. Az előadások után diákjaink foglalkozásokon vettek részt (Légy szelektív, Mennyi áramot fogyasztunk? Zsebre megy!, Napelemes kütyük kiállítása, Öko kreatív- csomagolás és vásárlási tippek, Ökológiai lábnyom számítása, „Fogyaszd a hazait!”). Ezekről fotókat is tudok mutatni neked!

            Az új madáretető feltöltése (2020.01.21.) Fotó: Illés Péter

Teremtés Hete és Fenntarthatósági témahét – napelemes kütyük. Előadó: Illés Péter (2020.10.02.) Fotó: Unger Tamás, Vas Népe

Elnézegetem a fotókat, amelyeken szintén átsüt a természet szeretete. Péter lelkesen mesél az ökoiskola címükről, a madárbarát iskolaságról, a napelemekről, és büszkén mutatja a tanáriban lévő újrahasznosított dobozokat, melyeket szelektív hulladékgyűjtésre használnak és a „kávézaccot gyűjtő” virágcserepet. Oly sok mindent kellene még bemutatni… Megbeszéljük, hogy visszatérünk még a TEKI-hez és egy újabb cikkben fogjuk bemutatni a többi környezettudatos tevékenységüket. Ilyen iskolát és ilyen lelkes tanárokat kívánok minden középiskolásnak!

HKZ